Відбудеться конференція Чернігівської обласної парторганізації

Відповідно до частини четвертої статті 218 Виборчого кодексу України Чернігівська обласна організація політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» повідомляє, що 22 лютого 2022 року відбудеться конференція Чернігівської обласної організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» з висування кандидатів у депутати місцевих рад на проміжних виборах, призначених на 27 березня 2022 року.

Початок заходу – 10:00;

Місце проведення – м. Чернігів, вул. 1 Гвардійської Армії, 39а.

Акредитація представників засобів масової інформації на конференцію Чернігівської  обласної організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» здійснюватиметься у порядку, затвердженому розпорядженням голови обласної організації.

Телефон для довідок – 067 4220776

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Розпорядженням Голови Чернігівської

обласної організації Всеукраїнського об’єднання«Батьківщина»

від «11» лютого 2022 року №15

ПОРЯДОК

Порядок акредитації представників засобів масової інформаціїна конференції Чернігівськоїобласної організації Всеукраїнського об’єднання«Батьківщина» з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 27 лютого 2022 року

1. Цей порядок розроблено на виконання частини четвертоїстатті 218 Виборчого кодексу України і визначає умови пкредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації (далі – ЗМІ) на конференції Чернігівської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» (далівідповідно – Конференція; організація партії)з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 27 лютого 2022 року.

2. Акредитація журналістів і технічних працівників ЗМІ на конференції здійснюється на добровільній основі та передбачає добросовісне виконання журналістами і технічними працівниками ЗМІ їх професійних обов’язків з дотриманням вимог Конституції та законів України, іншихнормативно-правових актів, норм професійної етики та моральних засад суспільства.

Акредитація здійснюється пресслужбою організації партії шляхом надання індивідуальних акредитаційних карток (далі– акредитаційні картки).

3. Акредитаційні картки видаються пресслужбою організації партії;

журналістам і технічним працівникам ЗМІ, зареєстрованих в установленому законом порядку, – за поданням редакції ЗМІ;

журналістам і технічним працівникам, які не є штатними чи позаштатними працівниками ЗМІ, – за особистою заявою за умови підтвердження фахової належності.

3.1. У поданні вітчизняного ЗМІ на бланку редакції за підписом керівника ЗМІ (або іншої уповноваженої особи) зазначаються:

його повне найменування;

дата і номер державної реєстрації;

адреса редакції;

адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) ЗМІ, щодо якого(их) вноситься подання;

номери засобів зв’язку.

До подання додаються копії документів, що посвідчуютьособу журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) (паспорт або редакційне посвідчення), та по 2 фотокартки на кожнузаявлену особу розміром 3 х 4 см.

3.2. У поданні зарубіжного ЗМІ зазначаються:

повне найменування українською, англійською мовами та мовою країни походження;

адреса редакції;

номери засобів зв’язку кореспондентського пункту в Україні та адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) ЗМІ, щодо якого(их) вноситься подання.

До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) (паспорт, редакційне посвідчення або прес-карта), та по 2 фотокартки на кожну заявлену особу розміром 3 х 4 см.

3.3. У заявах журналіста і технічного працівника, які не є штатними чи позаштатними працівниками вітчизняного або зарубіжного ЗМІ, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові;

адреса;

номер засобу зв’язку;

адреса електронної пошти (за наявності).

До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність (паспорт, диплом про освіту, редакційне посвідчення, документ, виданий професійним об’єднанням журналістів, прес-карта), та 2 фотокартки заявника розміром 3 х 4  см.

3.4. Журналіст або технічний працівник, який не є штатним чипозаштатним працівником ЗМІ, може акредитуватися за поданням ЗМІ, з яким він співпрацює (з дотриманням вимог підпунктів  3.1, 3.2 пункту 3  цього Положення).

3.5. Подання, або заява про акредитацію, що не містить обов’язкової інформації, не розглядається.

3.6. Подання, або заява про акредитацію подається до організації партії за адресою: офісу обласного осередку пртії.

3.7. Подання, або заяву про акредитацію може бути подано не пізніш як за два дні до дня проведення конференції організації партії. Днем подання таких документів є день фактичного отримання їх організацією партії.

Подання чи заява про акредитацію, подані пізніше ніж за два дні до дня проведення конференції не розглядаються.

Про час і місце проведення конференції з висунення кандидатів на місцевих виборах 27 лютого 2022 року повідомляється шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті організації партії

4. Акредитаційна картка дає право входу до приміщення, в якому відбувається конференція, за наявності у журналіста або технічного працівника документа, що посвідчує особу (паспорт або редакційне посвідчення).

5. Акредитаційні картки видаються Прес-службою журналістам і технічним працівникам особисто. Для отримання акредитаційних карток ЗМІ може визначити уповноважену особу, яка отримує акредитаційні картки за довіреністю, оформленої на бланку редакції ЗМІ за підписом керівника ЗМІ (або іншої уповноваженої особи), завіреної печаткою.

місцевих рад на проміжних виборах, призначених на 27 березня 2022 року.

Початок заходу – 10:00;

Місце проведення – м. Чернігів, вул. 1 Гвардійської Армії, 39а .

Акредитація представників засобів масової інформації на конференцію Чернігівської  обласної організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» здійснюватиметься у порядку, затвердженому розпорядженням голови обласної організації.

Телефон для довідок – 067 4220776

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Розпорядженням Голови Чернігівської

обласної організації Всеукраїнського об’єднання«Батьківщина»

від «11» лютого 2022 року №15

ПОРЯДОК

Порядок акредитації представників засобів масової інформаціїна конференції Чернігівськоїобласної організації Всеукраїнського об’єднання«Батьківщина» з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 27 лютого 2022 року

1. Цей порядок розроблено на виконання частини четвертоїстатті 218 Виборчого кодексу України і визначає умови пкредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації (далі – ЗМІ) на конференції Чернігівської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» (далівідповідно – Конференція; організація партії)з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 27 лютого 2022 року.

2. Акредитація журналістів і технічних працівників ЗМІ на конференції здійснюється на добровільній основі та передбачає добросовісне виконання журналістами і технічними працівниками ЗМІ їх професійних обов’язків з дотриманням вимог Конституції та законів України, іншихнормативно-правових актів, норм професійної етики та моральних засад суспільства.

Акредитація здійснюється пресслужбою організації партії шляхом надання індивідуальних акредитаційних карток (далі– акредитаційні картки).

3. Акредитаційні картки видаються пресслужбою організації партії;

журналістам і технічним працівникам ЗМІ, зареєстрованих в установленому законом порядку, – за поданням редакції ЗМІ;

журналістам і технічним працівникам, які не є штатними чи позаштатними працівниками ЗМІ, – за особистою заявою за умови підтвердження фахової належності.

3.1. У поданні вітчизняного ЗМІ на бланку редакції за підписом керівника ЗМІ (або іншої уповноваженої особи) зазначаються:

його повне найменування;

дата і номер державної реєстрації;

адреса редакції;

адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) ЗМІ, щодо якого(их) вноситься подання;

номери засобів зв’язку.

До подання додаються копії документів, що посвідчуютьособу журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) (паспорт або редакційне посвідчення), та по 2 фотокартки на кожнузаявлену особу розміром 3 х 4 см.

3.2. У поданні зарубіжного ЗМІ зазначаються:

повне найменування українською, англійською мовами та мовою країни походження;

адреса редакції;

номери засобів зв’язку кореспондентського пункту в Україні та адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) ЗМІ, щодо якого(их) вноситься подання.

До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) (паспорт, редакційне посвідчення або прес-карта), та по 2 фотокартки на кожну заявлену особу розміром 3 х 4 см.

3.3. У заявах журналіста і технічного працівника, які не є штатними чи позаштатними працівниками вітчизняного або зарубіжного ЗМІ, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові;

адреса;

номер засобу зв’язку;

адреса електронної пошти (за наявності).

До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність (паспорт, диплом про освіту, редакційне посвідчення, документ, виданий професійним об’єднанням журналістів, прес-карта), та 2 фотокартки заявника розміром 3 х 4  см.

3.4. Журналіст або технічний працівник, який не є штатним чипозаштатним працівником ЗМІ, може акредитуватися за поданням ЗМІ, з яким він співпрацює (з дотриманням вимог підпунктів  3.1, 3.2 пункту 3  цього Положення).

3.5. Подання, або заява про акредитацію, що не містить обов’язкової інформації, не розглядається.

3.6. Подання, або заява про акредитацію подається до організації партії за адресою: офісу обласного осередку пртії.

3.7. Подання, або заяву про акредитацію може бути подано не пізніш як за два дні до дня проведення конференції організації партії. Днем подання таких документів є день фактичного отримання їх організацією партії.

Подання чи заява про акредитацію, подані пізніше ніж за два дні до дня проведення конференції не розглядаються.

Про час і місце проведення конференції з висунення кандидатів на місцевих виборах 27 лютого 2022 року повідомляється шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті організації партії

4. Акредитаційна картка дає право входу до приміщення, в якому відбувається конференція, за наявності у журналіста або технічного працівника документа, що посвідчує особу (паспорт або редакційне посвідчення).

5. Акредитаційні картки видаються Прес-службою журналістам і технічним працівникам особисто. Для отримання акредитаційних карток ЗМІ може визначити уповноважену особу, яка отримує акредитаційні картки за довіреністю, оформленої на бланку редакції ЗМІ за підписом керівника ЗМІ (або іншої уповноваженої особи), завіреної печаткою.

Календар новин

Останні новини

Фото дня

Відео дня

Пряма мова