У Вінниці відбудеться конференція обласної партійної організації

Відповідно до частини четвертої статті 218 Виборчого кодексу України Вінницька обласна організація Всеукраїнське об’єднання«Батьківщина» повідомляє, що 20 вересня 2020 року відбудеться конференція Вінницької обласної організації Всеукраїнське об’єднання«Батьківщина» з висування кандидатів у депутати місцевих рад усіх рівнів, а також кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року.

Початок заходу – 10:00;

Місце проведення – м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 57, актова зала.

Акредитація представників засобів масової інформації на конференцію Вінницької обласної організації Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» здійснюватиметься у порядку, затвердженому розпорядженням голови обласної організації.

Телефон для довідок – 0682880926

 

 

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»  Вінницька обласна організація 21050,  м. Вінниця, вул. Соборна ,буд, 72 ,                 ​​​   

14 вересня 2020 року № 02-02-60

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про порядок акредитації представників засобів масової інформації  на конференції  Вінницької  організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року.

1.  Відповідно до пунктів 4.5., 4.6. Статуту партії, затвердити Порядок акредитації представників засобів масової інформації на ІІ-у етапі ХVII-ї конференції  Вінницької  обласної організації Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня2020 року.

2.  Прес-секретарю обласної партійної організації Сашньов М.О. сповістити засоби масової інформації Вінницької області про дату, час, місце проведення ІІ-го етапу ХVII-ї конференції Вінницької обласної організації Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року.

3.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова Вінницької  обласної організації                                         Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»                                 Мейдич О.Л.

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Розпорядженням Голови Вінницької обласної організації Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

від «14» вересня 2020 року № 02-02-60

ПОРЯДОК

Порядок акредитації представників засобів масової інформації на конференції Вінницької обласної організації  Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року:

1. Цей порядок розроблено на виконання частини четвертої статті 218 Виборчого кодексу України і визначає умови акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації (далі – ЗМІ) на конференції Вінницької обласної організації  Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»  (далі відповідно – Конференція; організація партії) з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року.

2. Акредитація журналістів і технічних працівників ЗМІ на конференції здійснюється на добровільній основі та передбачає добросовісне виконання журналістами і технічними працівниками ЗМІ їх професійних обов’язків з дотриманням вимог Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, норм професійної етики та моральних засад суспільства.

Акредитація здійснюється Прес-службою організації партії шляхом надання індивідуальних акредитаційних карток (далі – акредитаційні картки).

3. Акредитаційні картки видаються Прес-службою організації партії:

журналістам і технічним працівникам ЗМІ, зареєстрованих в установленому законом порядку, – за поданням редакції ЗМІ;

журналістам і технічним працівникам, які не є штатними чи позаштатними працівниками ЗМІ, – за особистою заявою за умови підтвердження фахової належності.

3.1. У поданні вітчизняного ЗМІ на бланку редакції за підписом керівника ЗМІ (або іншої уповноваженої особи) зазначаються:

його повне найменування;

дата і номер державної реєстрації;

адреса редакції;

адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) ЗМІ, щодо якого(их) вноситься подання;

номери засобів зв’язку.

До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) (паспорт або редакційне посвідчення), та по 2 фотокартки на кожну заявлену особу розміром 3 х 4 см.

3.2. У поданні зарубіжного ЗМІ зазначаються:

повне найменування українською, англійською мовами та мовою країни походження;

адреса редакції;

номери засобів зв’язку кореспондентського пункту в Україні та адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) ЗМІ, щодо якого(их) вноситься подання.

До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) (паспорт, редакційне посвідчення або прес-карта), та по 2 фотокартки на кожну заявлену особу розміром 3 х 4 см.

3.3. У заявах журналіста і технічного працівника, які не є штатними чи позаштатними працівниками вітчизняного або зарубіжного ЗМІ, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові;

адреса;

номер засобу зв’язку;

адреса електронної пошти (за наявності).

До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність (паспорт, диплом про освіту, редакційне посвідчення, документ, виданий професійним об’єднанням журналістів, прес-карта), та 2 фотокартки заявника розміром 3 х 4  см.

3.4. Журналіст або технічний працівник, який не є штатним чи позаштатним працівником ЗМІ, може акредитуватися за поданням ЗМІ, з яким він співпрацює (з дотриманням вимог підпунктів 3.1, 3.2 пункту 3  цього Положення).

3.5. Подання або заява про акредитацію, що не містить обов’язкової інформації, не розглядається.

3.6. Подання або заява про акредитацію подається до організації партії за адресою:   м. Вінниця, вул. Соборна ,буд, 72, Вінницька обласна організація Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

3.7. Подання або заяву про акредитацію може бути подано не пізніш як за два дні до дня проведення конференції організації партії. Днем подання таких документів є день фактичного отримання їх організацією партії.

Подання чи заява про акредитацію, подані пізніше ніж за два дні до дня проведення конференції, не розглядаються.

4. Акредитаційна картка дає право входу до приміщення, в якому відбувається конференція, за наявності у журналіста або технічного працівника документа, що посвідчує особу (паспорт або редакційне посвідчення).

5. Акредитаційні картки видаються Прес-службою журналістам і технічним працівникам особисто. Для отримання акредитаційних карток ЗМІ може визначити уповноважену особу, яка отримує акредитаційні картки за довіреністю, оформленої на бланку редакції ЗМІ за підписом керівника ЗМІ (або іншої уповноваженої особи), завіреної печаткою.

Календар новин

Останні новини

Фото дня

Відео дня

Пряма мова