У Рівному відбудеться конференція обласної партійної організації

Відповідно до частини четвертої статті 218 Виборчого кодексу України Рівненська обласна організація політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» повідомляє, що 19 вересня 2020 року відбудеться конференція Рівненської обласної організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» з висування кандидатів у депутати місцевих рад усіх рівнів, а також кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року.

Початок заходу – 12:00;

Місце проведення – м.Рівне, вул. Кн.Ольги, 8, офіс 17.

Акредитація представників засобів масової інформації на конференцію Рівненської обласної організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» здійснюватиметься у порядку, затвердженому розпорядженням голови обласної організації.

Телефон для довідок – 067 663 59 19

 

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

Рівненська обласна партійнаорганізація

33000,  м. Рівне, вул. С. Петлюри,1                  ​​​ 

14 вересня 2020 року № 17-07-23

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про порядок акредитації представників засобів масової інформації на конференції Рівненської обласної організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» з висування кандидатів на місцевих виборахпризначених на 25 жовтня 2020 року.

1.  Відповідно до пунктів 4.5., 4.6. Статуту партіїзатвердити Порядок акредитаціїпредставників засобів масової інформації на ІІ-у етапі ХVII-ї конференції Рівненської обласноїорганізації політичної партії Всеукраїнськеоб’єднання «Батьківщина» з висування кандидатівна місцевих виборах, призначених на 25 жовтня2020 року.

2.  Прес-секретарю обласної партійної організації Попику В.В. сповістити засоби масової інформації Рівненської області про дату, час, місце проведення ІІ-го етапу ХVII-ї конференції Рівненської обласної організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року.

3.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова Рівненської обласної організації політичної партії                                         «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»                                 М. Кучерук

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Розпорядженням Голови Рівненської

обласної організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

від «14» вересня 2020 року № 17-07-23

ПОРЯДОК

Порядок акредитації представників засобів масової інформації на конференції Рівненської обласної організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року:

1. Цей порядок розроблено на виконання частини четвертої статті 218 Виборчого кодексу України і визначає умови акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації (далі – ЗМІ) на конференції Рівненської обласної організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»  (далі відповідно – Конференція; організація партії) з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року.

2. Акредитація журналістів і технічних працівників ЗМІ на конференції здійснюється на добровільній основі та передбачає добросовісне виконання журналістами і технічними працівниками ЗМІ їх професійних обов’язків з дотриманням вимог Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, норм професійної етики та моральних засад суспільства.

Акредитація здійснюється Прес-службою організації партії шляхом надання індивідуальних акредитаційних карток (далі – акредитаційні картки).

3. Акредитаційні картки видаються Прес-службою організації партії:

журналістам і технічним працівникам ЗМІ, зареєстрованих в установленому законом порядку, – за поданням редакції ЗМІ;

журналістам і технічним працівникам, які не є штатними чи позаштатними працівниками ЗМІ, – за особистою заявою за умови підтвердженняфахової належності.

3.1. У поданні вітчизняного ЗМІ на бланку редакціїза підписом керівника ЗМІ (або іншоїуповноваженої особи) зазначаються:

його повне найменування;

дата і номер державної реєстрації;

адреса редакції;

адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) ЗМІ, щодо якого(их) вноситься подання;

номери засобів зв’язку.

До подання додаються копії документів, щопосвідчують особу журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) (паспорт або редакційнепосвідчення), та по 2 фотокартки на кожнузаявлену особу розміром 3 х 4 см.

3.2. У поданні зарубіжного ЗМІ зазначаються:

повне найменування українською, англійською мовами та мовою країни походження;

адреса редакції;

номери засобів зв’язку кореспондентського пункту в Україні та адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) ЗМІ, щодо якого(их) вноситься подання.

До подання додаються копії документів, що посаідчують особу журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) (паспорт, редакційне посвідчення або прес-карта), та по 2 фотокартки на кожну заявлену особу розміром 3 х 4 см.

3.3. У заявах журналіста і технічного працівника, які не є штатними чи позаштатними працівниками вітчизняного або зарубіжного ЗМІ, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові;

адреса;

номер засобу зв’язку;

адреса електронної пошти (за наявності).

До заяви додаються копії документів, щопосвідчують особу та засвідчують її професійну належність (паспорт, диплом про освіту, редакційне посвідчення, документ, виданий професійним об’єднанням журналістів, прес-карта), та 2 фотокартки заявника розміром 3 х 4  см.

3.4. Журналіст або технічний працівник, який не є штатним чи позаштатним працівником ЗМІ, може акредитуватимя за поданням ЗМІ, з яким він співпрацює (з дотриманням вимог підпунктів 3.1, 3.2 пункту 3  цього Положення).

3.5. Подання або заява про акредитацію, що не містить обов’язкової інформації, не розглядається.

3.6. Подання або заява про акредитацію подаєтьсядо організації партії за адресою: м.Рівне, вул.С. Петлюри, 1. Офіс РОО ВО «Батьківщина»

3.7. Подання або заяву про акредитацію може бути подано не пізніш як за два дні до дня проведення конференції організації партії. Днем подання таких документів є день фактичного отримання їх організацією партії.

Подання чи заява про акредитацію, подані пізніше ніж за два дні до дня проведення конференції, не розглядаються.

4. Акредитаційна картка дає право входу до приміщення, в якому відбувається конференція, за наявності у журналіста або технічного працівника документа, що посвідчує особу (паспорт або редакційне посвідчення).

5. Акредитаційні картки видаються Прес-службою журналістам і технічним працівникам особисто. Для отримання акредитаційних карток ЗМІ може визначити уповноважену особу, яка отримує пкредитаційні картки за довіреністю, оформленої на бланку редакції ЗМІ за підписом керівника ЗМІ (або іншої уповноваженої особи), завіреної печаткою.

 

 

 

Календар новин

Останні новини

Фото дня

Відео дня

Пряма мова